Page content

Privacy verklaring Lazuli® Training

1. Inleiding

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze cursisten, opdrachtgevers en de bezoekers van onze website is voor ons een vanzelfsprekende zaak.
Persoonlijke gegevens worden dan ook door Lazuli® Training met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en naar beste kunnen beveiligd.

2. Verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens

In het kader van onze trainingsactiviteiten, het verzenden van onze brochure en onze elektronische nieuwsbrief, leggen wij gegevens vast. Bij die gegevens gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, gevolgde trainingen, behaalde certificaten en diploma’s en in het geval van het bepalen van de filters van de cursist/client om resultaten van een test. Lazuli® Training gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, maar stelt deze gegevens nooit ter beschikking aan derden.

3. Lazuli-trainers, -coaches & -begeleiders

Ook aan de mensen die training of begeleiding geven voorLazuli® Training, is het strikt verboden om gegevens van cursisten die zij in het kader van hun werkzaamheden voor Lazuli® Training ontmoet hebben, te gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het werven van deelnemers voor andere trainingsactiviteiten of het aankondigen van andere producten. Een uitzondering hierop is wanneer een voorLazuli® Training werkende trainer of begeleider een cursist of een opdrachtgever zelf heeft doorverwezen naar Lazuli® Training. In dat laatste geval heeft zij/hij uiteraard het volste recht om deze personen te blijven benaderen.

4. Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, wordt uw e-mail adres alleen maar daarvoor gebruikt.

5. DVD-opnamen

Soms worden er tijdens onze opleidingen/coachingen dvd-opnamen gemaakt, om de deelnemers gelegenheid te geven om de live demonstraties en presentaties achteraf nogmaals te bestuderen. Deze dvd’s worden alleen uitgeleend aan medecursisten uit dezelfde opleiding die een verklaring hebben ondertekend waarin zij het vertrouwelijk gebruik van deze opnames garanderen. Als de opnamen voor algemene trainings- en voorlichtingsdoelen worden gebruikt, zoals e-learning, wordt hiervoor aan de betreffende persoon altijd van te voren toestemming gevraagd.

6. Anoniem maken van cliëntverslagen en case studies

Wanneer deelnemers in het kader van hun opleiding of -training schriftelijk cliënt verslagen of  case studies inleveren, dat wordt dit anoniem verwerkt. Privacy wordt altijd gerespecteerd.

Trainers en begeleiders vanLazuli® Training behandelen strategische informatie van cursisten en opdrachtgevers strikt vertrouwelijk.

7. Afmelden en verwijderen van uw gegevens

Als u uw gegevens (ongeacht in welke vorm ze zijn opgeslagen) wilt verwijderen, dan doen wij dat meteen.