Page content

Wat is het verschil tussen psycholoog, therapeut, healer en Coach

Ze hebben allen tot doel het welzijn van de persoon voorop te stellen, enkel de techniek verschilt.

• Een psycholoog is een expert in de psychologie. Een psycholoog is geen arts. Iemand met een artsenopleiding die zich met geestesziekten wil bezighouden, kiest voor een specialisatie psychiatrie en kan dan als psychiater geesteszieken, waar nodig, behandelen met behulp van medicatie. Een psycholoog is geïnteresseerd in de achterliggende denk/voel/beleef/hersenprocessen. Een belangrijk verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater uitsluitend mentale stoornissen behandelt. Een psycholoog daarentegen heeft de ambitie om het volledige gedrag van de mens te verklaren en dit op verschillende niveaus (cognitieve processen, neurologische processen), op verschillende domeinen (sociale psychologie, differentiële psychologie) en via verschillende invalshoeken (ontwikkelingspsychologie, gedragsgenetica). De titel “psycholoog” is in Nederland niet (meer) beschermd. Iedereen mag zich dus zo noemen. In België is de titel wel beschermd (wet van 1993); alleen wie een universitaire opleiding in de psychologie heeft voltooid mag zich zo noemen.

• Therapeut: houdt zich bezig met genezingsprocessen van mensen op gezondheidsvlak. Therapie of behandeling heeft de intentie om gezondheidsproblemen op te lossen. Meestal volgt de therapie op de diagnose die gesteld wordt na een anamnese en onderzoek, maar er kan ook wel eens een proefbehandeling (therapeutische diagnose) ingesteld worden.

• Healer: werkt op energetisch vlak. Hij/zij gaat blokkades, overtuigingen, ziektes oplossen vanuit ons energetisch veld, chakra’s, vortex. Iedereen is een healer en iedereen is een healer voor een ander. Wanneer je anderen gaat healen als beroep, is het belangrijk dat je verantwoordelijk te werk gaat en de verantwoordelijkheid bij de klant laat. Een healer heeft een helder-weten,-voelen,-zien,-horen … zodat de klant op verschillende dimensies kan geholpen worden. Sommigen gaan zelfs voorgaande levens uitleggen of contacten leggen met overledenen.

Dit alles met het doel om een cliënt in staat te stellen om tot zijn eigen optimale prestaties te komen.

De meeste problemen komen immers vanuit een automatisme. Het bewustzijn wordt op die manier telkens vergroot. De oplossing wordt steeds gelinkt met de toekomst. Als coach hoef je niet steeds naar het verleden te gaan om de oplossing te vinden. Een coach stelt vooral “Hoe-vragen”.

De klant bepaalt het doel: de coach stelt vragen en laat de klant terug in contact komen met zijn innerlijke bron. De klant blijft verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen.

    Comment Section

    0 reacties op “Wat is het verschil tussen psycholoog, therapeut, healer en Coach

    Plaats een reactie

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.