KMO-portefeuille
arrow_drop_up arrow_drop_down

KMO Portefeuille

Ons Registratienummer is DV.O222774

De voorwaarden voor een KMO Portefeuille

De KMO-portefeuille is een subsidieregeling van de Vlaamse Overheid.
Zij willen hiermee de Vlaamse ondernemers ondersteunen in opleidingen en bijscholing
Er zijn wel een aantal voorwaarden waar strikt dient aan voldaan te worden door de gebruiker van de portefeuille:

 • De subsidie is enkel van toepassing voor Vlaamse Ondernemers => niet voor Nederlanders (deze hebben een andere regeling via hun belastingen) en ook niet voor het Waals Gewest. Voor het Brussels Gewest zijn er wel mogelijkheden, mits een ingewikkelde procedure
 • Je dient de aanvraag van de subsidie te doen voor de start van de opleiding of maximaal 14 dagen na de start ervan.
 • De gevolgde opleiding dient ter ondersteuning van de activiteit vermeld op je handelsregister (NACE-code)
 • De persoon die de opleiding volgt werkt in het bedrijf dat de opleiding aanvraagt.
 • Er dient een 80% aantoonbare aanwezigheid te zijn op de opleiding.

Meer specifiek info vind je hier: http://www.vlaio.be/artikel/hoeveel-subsidies-kan-ik-krijgen

Voor een subsidieaanvraag volgt u deze procedure:

 • U kunt pas een aanvraag indienen wanneer de status van uw onderneming in de KBO op ‘actief’ staat.
 • Sluit eerst een overeenkomst of inschrijving af met een geregistreerde dienstverlener voor een opleiding of advies.
 • Dien uw subsidieaanvraag online in. Dit kan tot 14 kalenderdagen na de startdatum van de prestaties. U moet de dienstverlener niet op de hoogte brengen van de aanvraag, hij wordt via mail verwittigd.
 • De aanvraag wordt automatisch bevestigd. De dienstverlener moet niet langer goedkeuren, hij blijft wel toezien dat de steunaanvraag voldoet aan de voorwaarden van de kmo-portefeuille, zo niet kan hij de steunaanvraag alsnog weigeren.
 • Na de aanvraag, krijgt u onmiddellijk de gegevens om uw eigen aandeel in de kosten te storten in uw elektronische kmo-portefeuille (Sodexo). Daarvoor hebt u 30 kalenderdagen de tijd.
 • Zodra uw storting ontvangen is, stort de Vlaamse overheid de subsidie in uw portefeuille.
 • Nu kunt u de dienstverlener betalen met uw elektronische kmo-portefeuille. Het kan tot 14 kalenderdagen duren vooraleer de betaling wordt uitgevoerd. Voor buitenlandse dienstverleners kan dit langer duren.
U kunt een projectaanvraag stopzetten als u een foutieve aanvraag hebt ingediend of wanneer de prestatie is geannuleerd.

Bedrag voor Opleidingen

Hoeveel steun u krijgt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. De steun is beperkt tot een bepaald maximumbedrag dat u jaarlijks kunt opnemen. U kunt vrij kiezen of u dat bedrag inzet voor advies of opleiding of voor een combinatie van beide. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie via de kmo-portefeuille zijn altijd exclusief btw.

 • Kleine ondernemingen krijgen 40% steun binnen het jaarlijks steunplafond van 10.000 euro.
 • Middelgrote ondernemingen krijgen 30 % steun binnen het jaarlijks steunplafond van 15.000 euro.
De aanvaardbare kostprijs van een opleiding bedraagt minimum 100 euro, exclusief btw. 
Verplaatsingskosten van de opleidingsverstrekker en cateringkosten zijn aanvaardbaar als kost voor zover ze in een functionele relatie staan met de opleiding (cateringkosten beperkt tot 25 euro/per dag per persoon).
Kosten voor cursusmateriaal komen in aanmerking wanneer het cursusmateriaal uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding. De steun die u krijgt via de kmo-portefeuille is niet vrijgesteld van belastingen.

Uitzonderingen

Grote ondernemingen, vzw's en kmo's in oprichting komen niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.
Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben komen als onderneming niet in aanmerking:
• de tijdelijke handelsvennootschap;
• de feitelijke vereniging;
• de stille handelsvennootschap;
• de maatschap.

De teksten vind je terug op:  

Koekje erbij?