KMO Portefeuille

Ons Registratienummer is DV.O222774

De voorwaarden voor een KMO Portefeuille als bedrijf

De KMO-portefeuille is een subsidieregeling van de Vlaamse Overheid.
Zij willen hiermee de Vlaamse ondernemers ondersteunen in opleidingen en bijscholing.
Een aantal voorwaarden waar strikt aan voldaan dient te worden door het bedrijf dat gebruik maakt van de portefeuille:


 • De subsidie is enkel van toepassing voor Vlaamse Ondernemers => niet voor Nederlanders (deze hebben een andere regeling via hun belastingen) en ook niet voor het Waals Gewest. Voor het Brussels Gewest zijn er wel mogelijkheden, mits een ingewikkelde procedure
 • Je dient de aanvraag van de subsidie te doen voor de start van de opleiding of maximaal 14 dagen na de start ervan.
 • De gevolgde opleiding dient ter ondersteuning van de activiteit vermeld op je handelsregister (NACE-code)

Meer specifiek info vind je hier: http://www.vlaio.be/artikel/hoeveel-subsidies-kan-ik-krijgen

De voorwaarden voor een KMO Portefeuille als persoon

De KMO-portefeuille is een subsidieregeling van de Vlaamse Overheid.
Een aantal voorwaarden waar strikt aan voldaan dient te worden door de gebruiker van de portefeuille:


 • Er dient een 80% aantoonbare aanwezigheid te zijn op de opleiding.
 • De persoon die de opleiding volgt "werkt" in het bedrijf dat de opleiding aanvraagt.

Wat is een "werkende" in een bedrijf? Dit is een persoon die voldoet aan één van de volgende beschrijvingen:
•  een persoon die binnen een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is en zijn activiteit uitoefent binnen een in het Vlaams Gewest gelegen exploitatiezetel van een onderneming en die ingeschreven is bij de RSZ (geen jobstudenten);
•  een persoon die voornamelijk als zaakvoerder of actieve vennoot aangesloten is bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen of bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
•  een natuurlijk persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep uitoefent;
•  een helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal statuut;
•  een meewerkende echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner (die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen).

Is een zaakvoerder een vennootschap, dan komen de werkenden van deze zaakvoerende vennootschap niet in aanmerking voor steun. 

Meer specifiek info vind je hier: http://www.vlaio.be/artikel/hoeveel-subsidies-kan-ik-krijgen

 • U kunt pas een aanvraag indienen wanneer de status van uw onderneming in de KBO op ‘actief’ staat.
 • Sluit eerst een overeenkomst of inschrijving af met een geregistreerde dienstverlener voor een opleiding of advies.
 • Dien uw subsidieaanvraag online in. Dit kan tot 14 kalenderdagen na de startdatum van de prestaties. U moet de dienstverlener niet op de hoogte brengen van de aanvraag, hij wordt via mail verwittigd.
 • De aanvraag wordt automatisch bevestigd. De dienstverlener moet niet langer goedkeuren, hij blijft wel toezien dat de steunaanvraag voldoet aan de voorwaarden van de kmo-portefeuille, zo niet kan hij de steunaanvraag alsnog weigeren.
 • Na de aanvraag, krijgt u onmiddellijk de gegevens om uw eigen aandeel in de kosten te storten in uw elektronische kmo-portefeuille (Sodexo). Daarvoor hebt u 30 kalenderdagen de tijd.
 • Zodra uw storting ontvangen is, stort de Vlaamse overheid de subsidie in uw portefeuille.
 • Nu kunt u de dienstverlener betalen met uw elektronische kmo-portefeuille. Het kan tot 14 kalenderdagen duren vooraleer de betaling wordt uitgevoerd. Voor buitenlandse dienstverleners kan dit langer duren.
U kunt een projectaanvraag stopzetten als u een foutieve aanvraag hebt ingediend of wanneer de prestatie is geannuleerd.

Hoeveel steun u krijgt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. De steun is beperkt tot een bepaald maximumbedrag dat u jaarlijks kunt opnemen. U kunt vrij kiezen of u dat bedrag inzet voor advies of opleiding of voor een combinatie van beide. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie via de kmo-portefeuille zijn altijd exclusief btw. 

Vanaf 1 december 2019 geldt:

 • Kleine ondernemingen krijgen 30% steun binnen het jaarlijks steunplafond van 7.500 euro.  
 • Middelgrote ondernemingen krijgen 20 % steun binnen het jaarlijks steunplafond van 7.500 euro.

De aanvaardbare kostprijs van een opleiding bedraagt minimum 100 euro, exclusief btw. 
Verplaatsingskosten van de opleidingsverstrekker en cateringkosten zijn aanvaardbaar als kost voor zover ze in een functionele relatie staan met de opleiding (cateringkosten beperkt tot 25 euro/per dag per persoon).
Kosten voor cursusmateriaal komen in aanmerking wanneer het cursusmateriaal uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding. De steun die u krijgt via de kmo-portefeuille is niet vrijgesteld van belastingen.

Grote ondernemingen, vzw's en kmo's in oprichting komen niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.
Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben komen als onderneming niet in aanmerking:
• de tijdelijke handelsvennootschap;
• de feitelijke vereniging;
• de stille handelsvennootschap;
• de maatschap.

De teksten vind je terug op: