Administratie

1. Inschrijven voor een Training

Dan is er vooraf een intakegesprek geweest hetzij in persoon, hetzij telefonisch, hetzij op de Open Lesdag of andere activiteit. 
Je ontvangt een offerte samen met de betalingsvoorwaarden. Indien je akkoord gaat, stuur je deze ondertekend terug met de vermelding “gelezen en goedgekeurd”. Daarna ontvang je een factuur en je betaalt 30 % voorschot. Het saldo is te vereffenen volgens de inschrijvingsvoorwaarden.

2. Inschrijven voor een Cursus of Workshop

Je ontvangt een factuur en betaalt ze in zijn direct via Mollie. 

3. Inschrijven voor een Online Training

Je schrijft je in voor het volledig bedrag of eventueel een maandelijkse betaling. Bij inschrijving ontvang je direct een factuur en een mail met toegang tot lazulicommunity.be en een wachtwoord. Log in met je e-mail adres en verander dan je wachtwoord. Let wel: bij laattijdige betaling of niet betaling, word de volledige toegang tot de ledensite ontzegd tot de betaling vereffend is. Dit wil NIET zeggen dat hiermee je betalingsverplichting stop is gezet. (zie ook onze algemene voorwaarden).

4. Waar kan ik de Algemene Voorwaarden vinden?

Dit is de link: https://lazulitraining.be/algemene-voorwaarden/

Training

Hoe wordt er training gegeven bij Lazuli? 

In de training Heart Communication, Life Changing Coach, Kindercoach, Rouwbegeleiding volg je de theorie online met als ondersteuning de live webinars. Hier kun je vragen stellen en ga je opdrachten uitvoeren. Het coachen zelf wordt volledig Live aangeleerd. Dit zorgt ervoor dat je als coach met meer ervaring afstudeert. Tijdens de opleidingen wordt in kleine groepen gewerkt. De aangeleerde technieken worden direct toegepast. Wij trainen op zo’n manier dat de informatie rechtstreeks geïntegreerd wordt in je onderbewustzijn (wat we niet altijd kunnen zien, horen, voelen).

Voorwaarden voor het ontvangen van een certificaat

 ➣ de volledige Online Training is gevolgd;
 ➣ alle opdrachten heb je binnen de vooropgestelde termijnen ingediend; 
 ➣ alle dagen aanwezig in de Live Training;
 ➣ aangeleerde methodes en Lazuli©-vooronderstellingen kun je in de praktijk omzetten;
 ➣ je hebt nu de ‘Staat van zijn’ van een Coach;
 ➣ eindopdracht maken;
er is een schriftelijke test voor de Basis en voor de Verdieping.

Welk certificaat kan je behalen?

 -> True Heart Connection
 -> Heart Communication
 -> Kindercoach
 -> Life Changing Coach
 -> H-NLP Practitioner
 -> H-NLP Master
 -> Ericksoniaanse Hypnose therapeut Practitioner

Zijn de trainingen erkend in België en/of omstreken? 

Na het volgen van het volledige traject van Kinder- en/of Life Changing Coach heb je de mogelijkheid - mits je voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden - een certificaat in H-NLP Practitioner, H-NLP Master, Kindercoach en Life Changing Coach te bekomen. Dit betekent dat je alle technieken hebt aangeleerd om een coaching op een professionele manier te laten verlopen. Let wel: “coach” is geen erkend beroep en heeft geen officieel statuut. Het certificaat in H-NLP Practitioner, H-NLP Master, Ericksoniaanse Hypnose therapeut Practitioner is internationaal erkend.

Kunnen mijn toekomstige cliënten een terugbetaling krijgen van een ziekenkas? 

Nee, een cliënt heeft geen recht op terugbetaling van een ziekenfonds voor een coaching. In Nederland kunnen cliënten wel een aanvullende verzekering nemen, waarbij terugbetaling wel mogelijk is.

Mag ik mezelf "Coach" noemen na de opleiding? 

Ja, dat mag je. Je hebt verschillende jobmogelijkheden. Je kan je aansluiten bij een groepspraktijk. Je kan in loondienst als coach werken of je als zelfstandige vestigen en een praktijk starten.

Wordt de Training enkel gegeven met als doel professioneel coach te worden? 

Neen, heel wat mensen volgen de training voor hun persoonlijke en spirituele groei. Het start altijd eerst bij jezelf waarbij je leert te communiceren vanuit je hart en vanuit een hoger bewustzijn.

Moet ik de basiscursus "True Heart Connection" vòòr aanvang van de opleiding gevolgd hebben? 

Wij vinden dit een pluspunt, maar indien deze 4-daagse voor aanvang van de volledige training niet haalbaar is, mag je deze ook volgen tijdens de training zelf. Het is echter wel verplicht om deze te volgen wil je Kindercoach zijn. Het is immers de basis en de sterkte van Lazuli© Training. Wij willen gaan voor onvoorwaardelijke liefde en ook op die manier coachen.

Wat als ik ziek ben en niet naar de Live-Trainingsweek kan komen?

Wij bekijken samen wanneer er een nieuwe trainingsweek doorgaat en hoe je zo de lessen kunt inhalen. Dit alles gebeurt in samenspraak met je trainer.

Hoe verloopt de Online Training?

Van zodra je het volledige bedrag betaalt hebt, krijg je een toegang tot lazulicommunity.be. Hiermee krijg je ook meteen toegang tot het online materiaal.

Krijg ik onbeperkt toegang? 

Dit is afhankelijk van je voorafgaande keuze.. Toch kan het gebeuren dat wegens technische problemen het inloggen niet mogelijk is. We doen ons best om de website zo snel mogelijk terug operationeel te hebben. Indien er omstandigheden zijn van andere aard, wordt de toegang vrijgegeven als de eventuele problemen opgelost zijn.

Moet ik de video's downloaden? 

Nee, dit is technisch niet mogelijk, noch nodig.

Wat mag ik verwachten van de Live Trainingen? 

Na het volgen van de theorie, via online training, gaan we het geleerde in de praktijk omzetten.
In de oefeningen bent je afwisselend coach en cliënt. Coach worden is een proces en het start altijd eerst met persoonlijke groei. Stap voor stap krijg je het coachen onder de knie.

Ik heb geen tijd gehad om de Online Training te volgen

Helaas kan je dan niet deelnemen aan de live training. We zullen samen met jou een nieuwe datum inplannen om deel te nemen aan de Live Training dit in samenspraak met je trainer. Heb je last van veel excuses, dan zal een coach aangewezen worden om je hierbij te begeleiden. Wie een gegronde reden heeft, door bijvoorbeeld een fysiek probleem, kan extra tijd aanvragen en een nieuwe deadline krijgen om alsnog het certificaat te behalen en deel te nemen aan de vervolgtraining.

Ik heb geen tijd gehad om de opdrachten af te werken

Eerst zullen we samen kijken naar de reden van het niet uitvoeren van je opdrachten. In de training leer je namelijk dat ‘verantwoordelijkheid nemen’ de start is van een leven in kracht, vrijheid en in de stroom. Het zou tegen de waarden van Lazuli© Training zijn om ongegronde excuses te aanvaarden. Helaas kan je dan niet deelnemen aan de vervolg training. Je kan wel extra tijd vragen om je opdracht uit te voeren indien je je tegelijkertijd laat coachen op het probleem zoals faalangst en uitstelgedrag. Op die manier neem je dan toch je verantwoordelijkheid op. Bij het afgeven van je opdracht ontvang je het certificaat waarmee je kan deelnemen aan de vervolgtraining. Wie een gegronde reden heeft, door bijvoorbeeld een fysiek probleem, kan extra tijd aanvragen en een nieuwe deadline krijgen om alsnog het certificaat te behalen en deel te nemen aan de vervolgtraining.

Moet ik een test afleggen om mijn certificaat te behalen? 

Ja, je legt een theoretische test af om het certificaat van H-NLP Practitioner en Master te bekomen.

Ik wil weten hoever ik sta in de kwaliteit van mijn coachings

Je kan vrijblijvend een praktijk test afleggen, waarbij je je bekwaamheid als coach toetst. Hiervoor maak je een afspraak met Eva Storm. Je brengt zelf een cliënt mee en legt een coaching af. Je krijgt opbouwende feedback. Deze test is louter voor jezelf. Aan de hand van de feedback kan je dieper gaan coachen. Moet het perfect zijn? Nee, zeker niet. Ook dit is een leerproces waarin je met de opbouwende feedback, de excellente coach zijn.

Hoeveel tijd moet ik voorzien voor de Online Training? 

Er wordt door je trainer aangegeven welke video je volgt. Je bent uiteraard vrij om deze op eigen tempo te bekijken. Via live webinars kan je vragen stellen en krijg je opdrachten mee. Deze webinars worden opgenomen. Indien je er niet bij kan zijn, dan kan je die achteraf terug bekijken.Mochten we ervaren dat je er bijna nooit bij kan zijn, dan gaan we je contacteren. Wij willen weten en checken of jij klaar zal zijn voor de Live Training. We raden aan om wekelijks een aantal uren te voorzien om zowel de video’s te bekijken, de live webinar te volgen en aan zelfstudie te doen.

Laat ik mij coachen door en coach van Lazuli© tijdens de opleiding? 

Ja, daar heb je natuurlijk alle baat bij. Wie regelmatig een afspraak maakt met één van onze coaches, ervaart meer de ‘flow’. Het is namelijk zo, dat je heel wat nieuwe informatie en transformatie krijgt in de training. Soms kan het zijn, dat je last krijgt van beperkende overtuigingen, blokkades, oude patronen en negatieve emoties die tijdens de training aan de oppervlakte komen.
Via een sessie breng je je bewustzijn naar een hoger plan én je ervaart een “Lazuli©” coaching. Je leert hoe verschillende coaches het geleerde neerzetten en je kan gemakkelijk de praktijk toetsen aan de theorie.

Laat ik mij coachen door een Lazuli© Coach na de training? 

Dat is natuurlijk je eigen keuze. Het bepaalt je integriteit als coach. Wie een rolmodel wil zijn voor anderen, zal het logisch vinden om ook zichzelf op regelmatige tijdstippen te coachen.

Kan ik mij verder verdiepen, specialiseren, professionaliseren na mijn opleiding? 

Als dit traject is afgelopen, wat dan?  Is er nog een vervolg mogelijk? 

Ja! Er zijn nog verschillende korte modules die van jou een excellentere coach kunnen maken. Doorheen de opleiding gaan we je op tijd en stond laten kennismaken met deze modules.

Coaching

Wat is coaching? 

Coaching is een wonderlijke ontdekkingsreis naar wie je in werkelijkheid bent.

Gedurende de coaching word je je meer en meer bewust van de onbewuste processen bij jou een rol spelen, hoe je overtuigingen je beperken (Problem State) en hoe je deze kan transformeren naar overtuigingen die meer behulpzaam zijn. Dan ben je in staat te achterhalen hoe je je gedrag kan veranderen om een gewenst effect (Outcome State) te bereiken.

Jezelf zijn is zoals je ziel het voorzien heeft en volgens je spiritueel blauwdruk is het mooiste geschenk dat je jezelf en de wereld kan geven!

Wat is het verschil tussen psycholoog, therapeut, healer en coach? 

Ze hebben allen tot doel het welzijn van de persoon voorop te stellen, enkel de techniek verschilt.

 • Een psycholoog is een expert in de psychologie. Een psycholoog is geen arts. Iemand met een artsenopleiding die zich met geestesziekten wil bezighouden, kiest voor een specialisatie psychiatrie en kan dan als psychiater geesteszieken, waar nodig, behandelen met behulp van medicatie. Een psycholoog is geïnteresseerd in de achterliggende denk/voel/beleef/hersenprocessen. Een belangrijk verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater uitsluitend mentale stoornissen behandelt. Een psycholoog daarentegen heeft de ambitie om het volledige gedrag van de mens te verklaren en dit op verschillende niveaus (cognitieve processen, neurologische processen), op verschillende domeinen (sociale psychologie, differentiële psychologie) en via verschillende invalshoeken (ontwikkelingspsychologie, gedragsgenetica). De titel "psycholoog" is in Nederland niet (meer) beschermd. Iedereen mag zich dus zo noemen. In België is de titel wel beschermd (wet van 1993); alleen wie een universitaire opleiding in de psychologie heeft voltooid mag zich zo noemen.

 • Therapeut: houdt zich bezig met genezingsprocessen van mensen op gezondheidsvlak. Therapie of behandeling heeft de intentie om gezondheidsproblemen op te lossen. Meestal volgt de therapie op de diagnose die gesteld wordt na een anamnese en onderzoek, maar er kan ook wel eens een proefbehandeling (therapeutische diagnose) ingesteld worden.

 • Healer: werkt op energetisch vlak. Hij/zij gaat blokkades, overtuigingen, ziektes oplossen vanuit ons energetisch veld, chakra’s, vortex. Iedereen is een healer en iedereen is een healer voor een ander. Wanneer je anderen gaat healen als beroep, is het belangrijk dat je verantwoordelijk te werk gaat en de verantwoordelijkheid bij de klant laat. Een healer heeft een helder-weten,-voelen,-zien,-horen ... zodat de klant op verschillende dimensies kan geholpen worden. Sommigen gaan zelfs voorgaande levens uitleggen of contacten leggen met overledenen.

Dit alles met het doel om een cliënt in staat te stellen om tot zijn eigen optimale prestaties te komen.

De meeste problemen komen immers vanuit een automatisme. Het bewustzijn wordt op die manier telkens vergroot. De oplossing wordt steeds gelinkt met de toekomst. Als coach hoef je niet steeds naar het verleden te gaan om de oplossing te vinden. Een coach stelt vooral “Hoe-vragen”.

De klant bepaalt het doel: de coach stelt vragen en laat de klant terug in contact komen met zijn innerlijke bron. De klant blijft verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen.

Hoe ziet een Lazuli© coaching eruit? 

Een Lazuli©coaching gaat verder daar waar gewoon coachen stopt.
Coachen kennen we allemaal in de zin van "iemand begeleiden in een proces".

In een Lazuli©coaching ligt de focus op het TRANSFORMEREN van oude patronen. Verandering in gedrag, kan enkel en alleen, als er verandering is in de neurologie van de cliënt. We zetten taalpatronen in om de verandering te bewerkstelligen en onderzoeken beperkende overtuigingen, emoties, patronen. We maken gebruik van trance, kwantum technieken, "beyond words” en nog veel meer om de transformatie te creëren. Lazuli© Training legt de focus (vooral) op het verhogen van het eigen bewustzijn zodat kinderen, jongeren, volwassenen weerbaar zijn, zelfredzaam & assertief in het leven staan, gewoon omdat de coach dit hoger bewustzijn uitstraalt.

Hoe veranderen we de neurologie? 

Via taal creëren we nieuwe synaptic paden en nieuwe associaties in de hersenen zodat de cliënt (kind of volwassene) nu in elke volgende situatie op een natuurlijke manier kan omgaan met dat wat vroeger als ‘probleem’ ervaren was.

Wanneer is een Lazuli© coaching aangewezen? 

Een Lazuli©coaching kan bij :
 • Alle soorten angsten zoals faalangst, sociale angsten, doemdenken, vliegangsten, fobieën…
 • Alle soorten gedragsproblemen: uitstelgedrag, agressief gedrag, vermijdingsgedrag, grenzen, zelfdiscipline
 • Alle soorten leerproblemen en ‘etiketten’ zoals Adhd, Add, dyslexie, autisme, hoogbegaafd, hoogsensitief….
 • Alle soorten fysische klachten: allergie, intoleranties,
 • Alle soorten communicatieproblemen: partnerrelaties, ouder-kind relaties, baas-werknemer relaties
 • Maar ook doelen bereiken, nieuwe job of partner aantrekken, blokkades doorbreken…

GDPR

GDPR - General Data Protection Regulation

De GDPR is van kracht met ingang van mei 2018.
Uw privacy is belangrijk voor Lazuli Training; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door Lazuli Training, kunt u ons hierover contacteren. Wij kunnen transparant en eerlijk aantonen hoe uw gegevens verwerkt worden.

Als uw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan Lazuli Training hebt verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt ze corrigeren, neem dan contact op:
  1. je stuurt een mail naar info@lazulitraining.be
      met aanvraag van een afspraak tot het inkijken van je gegevens
  2. je krijgt binnen 7 werkdagen een afspraak bevestiging
  3. je komt naar de burelen van Lazuli Training
      je brengt je ID-kaart mee om je identiteit te bevestigen
daarna kan je je gegevens in kijken, aanvullen, aanpassen en/of laten verwijderen.

Voordat Lazuli Training gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Vind je op deze pagina je antwoord niet?

Stel je vraag via ons contactformulier.  We beantwoorden je zo snel mogelijk.