Privacy verklaring

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 03 maart 2020

1. Algemeen

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze cursisten, opdrachtgevers en de bezoekers van onze website is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Persoonlijke gegevens worden dan ook door Lazuli® Training met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en naar beste kunnen beveiligd.  

Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk onder het mom ‘Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet’. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de (werking van de) website lazulitraining.be wordt echter wel gebruik gemaakt van een aantal diensten en plugins. De informatie hieronder gaat daarom vooral over de diensten waar Lazuli® Training/Eye Contact bvba gebruik van maakt en wat zij mogelijk met de verworven informatie 

Wij volgen de wetgeving van GDPR - General Data Protection Regulation. Vanaf mei 2018, moeten wij kunnen aantonen welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze data gebruiken en beveiligen.  Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens dus met de meeste privacy!


 • Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring leggen we je graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen. Wat zijn cookies: Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.  


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. 


 • Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden. 


 • Social Media buttons

We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes. Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 

Facebook  •  Twitter  •  Google+  • LinkedIn  • Pinterest • Instagram


 • Lazuli® Nieuwsbrief & Blogs per mail

Deze informatie geldt enkel voor personen die zich hebben ingeschreven voor de Lazuli® Inspiratie/Nieuwsbrieven en Blogs

Je ontvangt alleen de nieuwsbrief/blogs wanneer jij je hier expliciet voor hebt ingeschreven. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of het ontvangen van de blogposts worden de gegevens uit onze database verwijderd. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt. Voor het versturen van de Inspiratie- Nieuwsbrieven & Blogs maakt Lazuli® Training gebruik van Enormail.

Liever niet inschrijven, dan kan je je uitschrijven onder elke nieuwsbrief die je ontvangt? 

2. Verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens

Lazuli® Training verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt. Je kunt de website dus anoniem bezoeken. De verzamelde informatie door Lazuli® Training verkregen via Google analytics (zie hierboven) dient om onder meer te zien hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens.

 • Contact via e-mail

Neem je echter met ons contact op zullen we de door jou opgegeven naam en het door jou gebruikte emailadres opslaan. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt.

 • Aanvraag van een offerte

Vraag je een offerte aan of wordt je klant van Lazuli® Training, dan worden je naam en contactgegevens en persoonlijke gegevens extern opgeslagen, nl. op Dropbox Business. Deze Dropbox Business staat in de cloud, maar is een applicatie die extra beveiligd is.   Bij zakelijke klanten zal het ondernemersnummer gecontroleerd worden.

 • Je volgt coaching, cursus of een training en bent klant

In het kader van onze trainingsactiviteiten, coaching, het verzenden van onze brochure en onze elektronische nieuwsbrief, leggen wij gegevens vast. Bij die gegevens gaat het om contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres, eventueel ip-adres, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bankrekeningnummer, gevolgde trainingen, afleggen van schriftelijke of digitale testen, behaalde certificaten en diploma’s, administratieve documenten nodig voor de KMO Portefeuille. Lazuli® Training gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst en kan gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling zoals boekhouder, leveranciers van snacks, transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties maar stelt deze gegevens nooit ter beschikking aan derden.  Je persoonlijke gegevens worden online ingevuld door jezelf. Deze formulieren worden opgeslagen in een klantenbestand, op onze eigen servers en in Dropbox Business; enkel toegankelijke door het Lazuli Team.  Adresgegevens worden gebruikt in ons boekhoudprogramma voor de facturatie. Deze facturatiegegevens worden naar de boekhouder doorgegeven, enkel en alleen voor boekhoudkundige doeleinden.  Je persoonlijke gegevens wordt bewaard in ons klantenbestand op onze eigen servers en in Dropbox Business.  Facturatiegegevens staan bij ons op Odoo, een cloud gebaseerde toepassing dat beveiligd is. 


 • Cliëntverslagen en case studies

Wanneer deelnemers in het kader van hun opleiding of -training schriftelijk cliënt verslagen of case studies inleveren, dat wordt dit anoniem verwerkt. Privacy wordt altijd gerespecteerd. Ook hier behandelenTrainers en begeleiders van Lazuli® Training deze strategische informatie van cursisten en opdrachtgevers strikt vertrouwelijk.


 • Samenwerkingen met trainers, -coaches & -begeleiders

Ook aan de mensen die training of begeleiding geven voor Lazuli® Training, is het strikt verboden om gegevens van cursisten die zij in het kader van hun werkzaamheden voor Lazuli® Training ontmoet hebben, te gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het werven van deelnemers voor andere trainingsactiviteiten of het aankondigen van andere producten. Een uitzondering hierop is wanneer een voor Lazuli® Training werkende trainer of begeleider een cursist of een opdrachtgever zelf heeft doorverwezen naar Lazuli® Training. In dat laatste geval heeft zij/hij uiteraard het volste recht om deze personen te blijven benaderen.


 • Film/Video/DVD-opnamen

Soms worden er tijdens onze opleidingen/coachings, film/video opnamen gemaakt, om de deelnemers gelegenheid te geven om de live demonstraties en presentaties achteraf nogmaals te bestuderen. Deze film/video opnamen worden op de ledensite gezet en zijn alleen toegankelijk voor de leden die de online training betaald volgen/betaald hebben.  Indien er een video-opname gemaakt wordt, zal voorafgaand schriftelijke toelating/verklaring gevraagd en ondertekend worden, waarin zij het vertrouwelijk gebruik van deze opnames garanderen.  Als de opnamen voor algemene trainings- en voorlichtingsdoelen worden gebruikt, zoals e-learning, wordt hiervoor aan de betreffende persoon altijd van te voren toestemming gevraagd.  Voor de webinars tijdens de online trainingen maken wij gebruik van skype, zoom, webinarjam of een andere toepassing.  Deze webinars maken deel uit van de online trainingen en worden steeds opgenomen en erna ter beschikking gesteld van de cursisten. Het wordt steeds in zijn volledigheid op Vimeo geplaatst met de nodige privacy instellingen.  De video's kunnen enkel bezocht worden via de ledensite: leden.lazulitrainng.be.  Het is de vrije keuze van de cursist om wel of niet aan deze webinars deel te nemen.  


 • Reorganisatie

Persoonsgegevens zullen enkel aan een andere organisatie worden overgedragen wanneer dit noodzakelijk is vanwege een reorganisatie, van welke soort dan ook, van Lazuli® Training.

3. Inzagerecht

Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens aan te vragen. Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

Mocht je hier toch vragen over hebben, neem dan alstublieft rechtstreeks contact met deze diensten op.

Alle andere vragen, kan je aan ons stellen via dit contactformulier.

4. Afmelden en verwijderen van uw gegevens

Als u uw gegevens (ongeacht in welke vorm ze zijn opgeslagen) wilt verwijderen, dan doen wij dat meteen. Echter documenten die wij verplicht moeten doorgeven voor de overheid zoals KMO portefeuille kunnen we niet verwijderen, aangezien wij de plicht hebben om dit te bewaren gedurende een aantal jaren.