Vernieuwend Professioneel onderwijs 

Lazuli aanbod voor bijscholing in Scholen voor Directie & Leerkrachten

Kindgericht

Focus op ontwikkeling
vanuit het kind zelf

Relatiegericht

Focus op goede relaties
en het proces

Resultaatgericht

Focus op communicatie en het welzijn van directie & leerkracht

Hoe maak je echte verbinding met kinderen en je collega's?

Maak Rapport!

Wat is de boodschap die je wenst te geven? Komt deze boodschap dan ook daadwerkelijk aan zoals je die bedoeld had?  Hoe kan je er voor zorgen dat je een goede verbinding creëert met je collega zodat die openstaat voor wat je daadwerkelijk te zeggen hebt.  

Kortom leren apport maken en de taal van de ander spreken is cruciaal wil je gehoord en gezien worden. 

Moeilijke gesprekken voeren met ouders

Een moeilijke boodschap overbrengen is niet altijd gemakkelijk. Het probleem ligt hem in de manier waarop je de boodschap overbrengt maar ook in hoe je omgaat met je eigen emoties en die van iemand anders. 

Wanneer je vanuit een verkeerde emotionele start, zal de boodschap nooit zo overkomen zoals je die bedoeld had.  Want vaak gaat het om feiten die voor de ander partij mogelijks vervelend of ongemakkelijk zijn.  En dat is geen leuke taak om te volbrengen. Vaak stellen leerkrachten dit uit of voelen ze zich er ongemakkelijk bij. 

In deze cursus krijg je handvaten om je boodschap op een verbindende manier over te brengen.  Leer beter waarnemen en vragen stellen. Laat je woorden en je lichaamstaal helder zijn maar ook positief. 

Als je vanuit het juiste perspectief moeilijke gesprekken voerd, komt de boodschap positief over en zal uiteindelijk ook een moeilijke boodschap besproken kunnen worden.

Wat wordt geleerd?

 • Hoe start ik een moeilijk gesprek?
 • Waar is mijn aandacht?
 • Hoe kan ik mijn aandacht verleggen?
 • Hoe houd ik vast aan het belang van het kind?
 • Hoe ga ik om me de reactie van ouders?
 • De hersenen onder invloed van stress?
 • Non-verbale signalen herkennen?
 • Een mogelijk vervolggesprek plannen?

Dit alles met als doel de zekerheid te vergroten bij het voeren van ongemakkelijke gesprekken.  Wat je hier leert kan je ook toepassen in gesprekken met collega-leerkrachten.

Schoolleider? Hoe voer je moeilijke gesprekken met leerkrachten

Er zijn inmiddels genoeg protocollen om feedback te geven. Toch werken ze niet!

Het blijft moeilijk om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag of op aanwijzingen voor verbetering. Als dit gebeurd voelen we ons vaak aangevallen op onze identiteit terwijl we het hebben over gedrag. 

Feedback kunnen geven, is een van de belangrijkste parameters om anderen de kans te geven, meer uit zichzelf te halen en de nodige ontwikkeling in een versnelling te zetten.

Feedback ontvangen is niet voor iedereen gemakkelijk, maar is wel mogelijk indien er een verbinding is. 

Kortom:

 • In deze workshop verfijnen we ons waarnemingsvermogen om meer inzicht te krijgen in het maken van een neutrale tot positieve verbinding
 • Wat er werkelijk omgaat bij de ontvanger of luisteraar.   
 • Wat er op neurologisch niveau gebeurt zowel bij de verzender als bij de ontvanger.      
 • Hoe feedback geven en ontvangen onder stress.
 • Hoe komt het dat iemand zich aangevallen voelt op identiteitsniveau.
 • Hoeveel feedback geef ik en wanneer is het juiste moment
 • Hoe laat ik feedback aansluiten bij de ontvanger. 

Krijg inzicht in de groepsdynamica.

Wie betere inzichten heeft in groepsdynamica bespaart veel tijd!

In plaats van 1 op 1 begeleid je de hele groep.  

Hoe werk je met waardewoorden en wanneer gebruik je metaforen?

Door eerst te starten met taalpatronen en metaforen waarin de waarden van de klas aanwezig zijn en daarna naar de individuele leerling te gaan, hebben minder leerlingen extra aandacht nodig.

De kunst is dus om de groep goed aan te sturen zodat er meer tijd ontstaat voor de leerling.

Wat wordt geleerd?

 • Hoe de groep leiden naar een positieve leeromgeving?
 • Hoe de groepsdynamica aanpassen bij negatief gedrag?
 • Wat zijn de voordelen van het oppakken van een goede teamontwikkeling in de klas?
 • Wat zijn de principes van een waarden gestuurde omgeving?
 • Hoe “Multilevel communicatie” via metaforen inzetten voor onbewust boodschappen te geven?

Hoe motiveer je leerlingen en begeleid je leerproblemen?

Om leerlingen geïnteresseerd te krijgen in de leerstof is het nodig om te starten bij de vraag: waarom?

Het antwoord op deze vraag moet de leerkracht gebruiken om bewust en onbewust de interne motivatie van de leerling aan te zetten.

In deze workshop leren jullie hoe je het beste deze vraag kunt beantwoorden en op welke onbewuste signalen je kunt letten zodat je vooraf weet dat leerlingen geintresseerd zijn in het onderwerp.

We leren jullie gebruik maken van taal om dit op een bewuste en onbewuste manier te doen.

Binnen de trainerswereld id het beantwoorden van deze vraag een verplichting van elk onderdeel van een training. In scholen wordt deze beantwoording overgeslagen.

Kortom

 • Beantwoorden van de vraag; Waarom?
 • De waaromvraag aan te laten sluiten bij de leerling en wat er geleerd wordt.
 • Het verschil tussen het geven van de waarom- en de leervraag voor de leerling.

Meer info?