Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser, Bert Hellinger.

Hellinger werd geboren op 16 december 1925, in Leimen, Duitsland. Hij volgde na zijn lagere school een opleiding in het seminarium van de missionarissen van Marianhill. Tijdens de oorlog vocht hij als jonge soldaat aan het Westfront en na zijn krijgsgevangenschap  in een oorlogskamp van de geallieerden in België, trad hij als broeder in bij een  katholieke missieorde omdat hij priester wilde worden.

In 1952 werd hij tot priester gewijd en is hij als missionaris naar Zuid-Afrika vertrokken. Als Katholieke zendeling werkte hij onder de Zoeloes. Deze maakten indruk op hem, door hun diepe zin voor waarden, de natuurlijke autoriteit van ouders en het respect van kinderen. Hellinger werkte zich daar op tot rector.

In 1968 keerde Hellinger terug naar Duitsland, waar hij in Würzburger een priesterseminarium mocht gaan leiden. Via een Anglicaanse collega uit de VS was hij in contact gekomen met groepsdynamische technieken en begon hij ook zelf groepstrainingen te geven.

In 1971 besloot hij de missieorde te verlaten en zich in Wenen om te scholen tot psychoanalyticus. Hij trouwde niet veel daarna.
Hellingers belangstelling voor klinische psychologie bleef niet beperkt tot de werken van Freud. Na Wenen ging hij naar de VS.

Hij werkte daar met Milton Erickson, maakte kennis met de gestalttherapie, transactionele analyse, hypnotherapie, psychodrama, primal scream, Virgina Satir’s ‘family sculpting’, NLP,  gezinstherapie en de contextuele therapie van psychiater Nagy.

In 1980 vestigde hij zich als therapeut in Munchen, waar hij door kennis van psychotherapieën en andere therapeutische vormen te combineren zijn eigen ideeen en methoden ontwikkelde en zo ontstond er een unieke en fascinerend oplossingsgerichte benadering: de Familieopstellingen. Voordat hij bij het grote publiek bekend werd, waren zijn cursussen al zeer geliefd.

In 1998 deed Bert voor het eerst een opstelling met Gunthard Weber over zijn organisatie, dit was de geboorte van organisatieopstellingen.

Zijn familieopstellingen zijn ook internationaal gezien een begrip en zijn boeken en videotapes worden inmiddels wereldwijd uitgebracht. Zijn meest succesvolle boeken werden ook in het Nederlands vertaald en van zijn aanhang verschijnen voortdurend nieuwe publicaties. Ook het bedrijfsleven toont belangstelling voor Hellingers therapieën, die men daar 'organisatieopstellingen' noemt.

Artikelen in Bert Hellinger