Iedereen komt in zijn of haar leven wel eens stormen tegen die het leven onaangekondigd treffen en door elkaar schudden. Heel wat mensen leren hieruit en komen hier gesterkt weer uit. Velen hebben echter ook hulp nodig, vooral wanneer deze stormen zich blijven herhalen. Heb jij een stormachtig leven? Kom je vaak dezelfde problemen tegen? Herken je patronen waar je telkens weer tegenaan loopt? Loop je in je relaties vaak tegen dezelfde conflicten aan? Lukt het je niet een duurzame relatie op te bouwen? Raken je kinderen emotioneel of fysiek uit evenwicht? Loop je steeds vast in je werk?


Met een familieopstelling kan je deze patronen doorbreken.


WAT is een familieopstelling?


Een krachtig middel om onderliggende structurele patronen in je leven zichtbaar te maken.


Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser, Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij werkzaam was als missionaris in Zuid-Afrika.


Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraag inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Volgens Bert Hellinger dragen we heel wat destructieve patronen, houdingen en overtuigingen mee uit onze familie van herkomst. Onze voorouders hebben ons niet enkel onze genen maar ook hun gedachtegoed meegegeven. Deze onbewust geërfde mindset, die van generatie op generatie werd doorgegeven, kan heel wat saboteren. Een familieopstelling geeft inzicht in je eigen, steeds terugkerende patronen, laat ons zien welke plek we in onze familie innemen, welke verborgen verbanden er zijn en wiens lot we misschien onbewust dragen maar vooral toont het manieren om je liefdevol los te maken uit een verstrikking en verborgen, belemmerende invloeden in de familie en voluit je eigen leven te gaan leiden. De methode is oordeelloos; het ene is niet beter dan het andere. Het resultaat is een diepgaande heling op zielsniveau.


HOE gaan we te werk?


Je hebt verschillende mogelijkheden om opstellingen te doen: in groep en individueel.


IN GROEP:


In een groepssessies brengt één van de deelnemers een thema in.  Met deze vraagsteller wordt dan een kort gesprekje gehouden waarin het thema, vraag of probleemstelling en de wens om tot een oplossing te komen helder gemaakt wordt. (Indien je vele vragen hebt, is het raadzaam een voorgesprek tijdens een privé sessie te doen zodat het thema concreter gemaakt kan worden.) Mogelijke vragen of thema’s zijn aspecten in je leven waar je mee worstelt en geen oplossing voor vindt, bvb. tekort aan levensvreugde, innerlijke conflicten, gezondheidsproblemen, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, angsten, onvoldaanheid in je job, etc. Kortom alles ‘waar je mee zit’. Als het thema helder is, bevraag ik de feiten (geen verhalen) uit je  familiale context die mogelijks een rol spelen en verband zouden kunnen hebben met jouw vraag.


Dan wordt er beslist welke representanten er nodig zijn. Er zal je gevraagd worden enkele mensen te zoeken die je familieleden, partners, vrienden, ziektesymptomen, collega’s, ... willen representeren. Representanten zijn deelnemers of aanwezigen die zonder voorkennis in de rol van deze voor hen onbekende personen stappen. De vraagsteller kiest zijn representanten intuïtief en geeft hen een plaats in de ruimte volgens zijn/haar innerlijk beeld en gevoel. Het ongelooflijke gebeurt dan.


Door hun specifieke plaats in de opstelling krijgen de representanten toegang tot de emoties en waarnemingen van de eigenlijke personen. Hierdoor komen bewuste maar ook onbewuste, niet direct zichtbare relaties tussen familieleden, partners, collega’s, ... en de eventuele knelpunten daartussen aan het licht. Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien. De opstellingsbegeleider werkt dan in afstemming met de representanten om het desbetreffende systeem te helen. Door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie onstaat er een dialoog waaruit beweging kan ontstaan. Door deze beweging toe te laten, de vraagstellingen en bepaalde zinnen die uitgesproken worden, worden onbewuste patronen en blokkades zichtbaar en meer oplossingsgericht en werpt dit een nieuw licht op de vraag en geeft dit een mogelijke volgende stap aan in je leven. De begeleiding gebeurt met groot respect. Er wordt geen oplossing geforceerd. Het systeem zelf is de aangever van het tempo en de inhoud. Op een veilige, zachte manier wordt een helder inzicht gegeven of iets in beweging gezet. Het doel is steeds: knelpunten herkennen, erkennen, zo mogelijk weg te nemen en de liefde weer te doen stromen.


Als je er voor kiest te werken in groep, kan je je inschrijven als vraagsteller of als representant.


Ik raad mensen die voor de eerste keer komen aan eerst een keer deel te nemen als representant. Er word je dan verzocht als representant in de huid van een familielid van een ander te kruipen. In die functie ervaar je de diepe zielsverbondenheid van familiesystemen aan den lijve. Het gebeurt regelmatig dat je in een parallel proces terecht komt; je herkent iets bij jezelf wat ook in het systeem speelt waar je in gezet bent. Je bent niet voor niets uitgekozen voor die representanten-plaats. Ook als representant kan je inzicht krijgen en heling brengen in je onbewuste patronen en blokkades.


Indien je zelf een vraag of thema wil inbrengen, graag snel laten weten want plaatsen zijn snel bezet. Na inschrijving krijg je een vragenlijst om je voor te bereiden.


PRIVESESSIE:


Een individuele familieopstelling is ook mogelijk. Deze werkt op dezelfde manier en is even krachtig als een familieopstelling in groep. Misschien vind je je thema te intiem of te delicaat en kies je eerst voor volledige privacy. Een individuele opstelling is dan een waardig alternatief. Net als bij een groepsopstelling heb je in een individuele sessie de gelegenheid met een vraag, thema of probleemstelling te komen. Als het thema helder is, zoeken we naar de feiten (geen verhalen) die gebeurd zijn in je familiesysteem die verband zouden kunnen hebben met jouw vraag en kunnen we van start gaan.


Dan wordt er beslist welke 'representanten' er nodig zijn. De levende representanten worden bij een privésessie vervangen door bodemankers of stoelen die eveneens via het innerlijk beeld en gevoel in de ruimte geplaatst worden. En vraag ik je nadien om zelf op al deze plaatsen te gaan invoelen. Door de specifieke plaats in de opstelling krijg je dan toegang tot de emoties en waarnemingen van de eigenlijke personen net zoals de representanten in een groepssessie. Via vragen, kleine aanpassingen en oplossende zinnen toont zich wat voordien niet waarneembaar was. De begeleiding gebeurt ook hier met groot respect. Er wordt geen oplossing geforceerd. Het systeem zelf is de aangever van het tempo en de inhoud. Het einde kondigt zich aan als een diepe rust ervaren wordt.


Artikelen in WAT is een familieopstelling?